Experimentvärldarna Rottweil – Tillsammans skapar vi aktivt vår regions framtid

Att introducera barn och ungdomar för arbetslivets teman, vidareutveckla inlärningsmognaden och därmed främja den kommande generationen kvalificerad arbetskraft hos regionens företag – det är målet för experimentvärldarna Rottweil.

Att främja nya förmågor och därigenom också säkra företagens framtid med kvalificerad personal är även ett mål för oss. Det ligger därför nära till hands för oss att engagera oss som partner i Campus Schule-Wirtschaft GeG:s projekt. En ytterligare grundbult för att säkra vårt företags framtid och ett utmärkt komplement till våra ModernWork-arbetsplatser för personer med flexibelt tillgänglig tid.

Men vad är egentligen experimentvärldarna?

Experimentvärldarna är en vetenskapsutställning som öppnade år 2020. Elever, lärare och familjer kan upptäcka och testa 41 utställningsobjekt med naturvetenskapliga fenomen som förenar nytta och nöje. I de olika experimenten presenteras besökaren för naturvetenskap och teknik på ett lekfullt sätt. Allt från Pythagoras, Newtons vagga och corioliskraft till reaktionstest, kulbana och pendelbalett eller andra experiment som utmanar logik och färdigheter – men det är inte bara ett tillfälle för barn och ungdomar att upptäcka nya saker eller att få det man tidigare lärt sig att fastna i minnet. Det är också ett utmärkt tillfälle för vuxna och yrkeserfarna människor att upptäcka nya saker eller kanske att återupptäcka bekanta saker i en ny form.

Men experimentvärldarnas utveckling har ännu inte nått vägs ände. För tillfället öppnas ytterligare en yta för den nya arbetsvärlden. Från och med sommaren 2023 kan besökare dyka in i en verklig och virtuell arbetsvärld.

Med impulsvärlden som öppnade 2013 och en klätterdag i klättercentrumet K5 i Rottweil blir besöket komplett.

Vi är stolta att få vara partner till de här världarna. Innovation i regionen med Ätztechnik Herz.