Experimentierwelten Rottweil – Yhdessä alueen aktiivisen tulevaisuuden puolesta

Annetaan lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua työmaailman teemoihin, kehitetään samalla koulutusvalmiutta ja tuetaan siten alueen yritysten tarvitseman ammattityövoiman seuraavaa sukupolvea – tämä on kokeilujen maailma Experimentierwelten Rottweilin tavoite.
Jälkikasvun tukeminen ja siten myös yritysten tulevaisuuden varmistaminen ammattitaitoisen työvoiman suhteen on myös meidän tavoitteemme. Oli siis loogista, että halusimme lähteä aktiiviseksi kumppaniksi tähän Campus Schule-Wirtschaft geG:n projektiin. Se on uusi rakennuspalikka yrityksemme tulevaisuuden varmistamisessa ja täydentää loistavasti joustavaan työaikaan perustuvia ModernWork-työpaikkojamme.

Mistä kokeilujen maailmassa tarkalleen ottaen on kyse?

Tämä tiedenäyttely avattiin vuonna 2020. Koululaiset, opettajat ja perheet voivat tutustua luonnontieteellisiin ilmiöihin ja tehdä hauskoja kokeiluja 41 pisteessä. Näin kävijöitä perehdytään leikkisästi luonnontieteisiin ja tekniikkaan. Pythagoraasta, Newtonin heilurista ja coriolisvoimasta reaktiotestiin, kuularataan ja kuulabalettiin taikka monenlaisiin logiikka- ja taitokokeisiin – näyttely on muillekin kuin lapsille ja nuorille tilaisuus löytää uutta ja sisäistää opittuja asioita konkreettisten esimerkkien avulla. Myös aikuisille ja kokeneille ammattilaisille tarjoutuu loistava tilaisuus tutustua uusiin asioihin tai huomata tutuissa ilmiöissä yllättäviä puolia.
Kokeilujen maailma ei kuitenkaan ole kehityksen viimeinen taso. Parhaillaan ollaan ottamassa käyttöön lisäaluetta uutta työn maailmaa varten. Kesästä 2023 alkaen kävijät voivat sukeltaa työn maailmaan todellisuudessa ja virtuaalisesti.

Maailmakokonaisuuden täydentää jo vuonna 2013 avattu impulssien maailma sekä kiipeilypäivä K5-kiipeilykeskuksessa Rottweilissa.

Ätztechnik Herz iloitsee mahdollisuudesta olla näiden maailmojen kumppani. Innovointia omalla alueella – Ätztechnik Herz.