Tekniset tiedot

Kaikki yhdellä silmäyksellä: Toleranssitaulukko muotosyövytysosien ohjearvona. Voit myös mielellään ladata nämä taulukot ladattavien tiedostojen alueelta.

*Käytä pistettä desimaalierottimena

MUOTOSYÖVYTYSOSAT