Tekniske data

Alt i et overblik: Tabel over tolerancer som vejledende værdi for faconætsede dele. Du er også velkommen til at downloade tabellen i vores download-område.

*De givne data og tolerancer er kun muligt med optimal arkudnyttelse

Mindste dimension (mm) for:

FACONÆTSEDE DELE