Teknisk information

Allt i en överblick: Toleranstabell med riktvärden för formetsade delar. Tabellen kan även laddas ned via länken Nedladdning.

*De angivna uppgifterna och toleranserna är endast möjliga med optimal arkanvändning

Minsta dimension (mm) för:

FORMETSADE DELAR