Teknisk information

Allt på ett ögonkast: Toleranstabell med riktvärden för formetsade delar. Tabellen kan även laddas ned via länken Nedladdning.

*Använd en punkt som decimaltecken

FORMETSADE DELAR