Herz goes Green – ett nytt mål för 2023 och långt framöver.

Redan i februari ägde det årliga kickoff-mötet rum för Herz ledning. Utöver rapporter om föregående år handlade mötet framför allt om framtiden och mål för det nya affärsåret. Medan fokus tidigare år till stor del har legat på försäljnings- och processtekniska mål, kommer vi under 2023 också att starta ett stort hållbarhetsprojekt.

Herz goes Green – som projektet heter – är ett mångårigt projekt med målet att fortsätta att främja hållbarhet i verksamheten och därmed förbättra vårt miljöavtryck. Den nya projektledningen definierar för närvarande fortfarande målen i detalj, men vi ber redan nu alla våra medarbetare att komma med förslag för miljörelevanta åtgärder. Som vi alla vet kommer vissa åtgärder att gå snabbare medan andra måste implementeras över en längre tidsperiod. Att definiera åtgärderna närmare och skapa en prioriteringslista kommer att vara projektgruppens uppdrag från och med maj. Vi ser fram emot era många idéer och naturligtvis också emot att berätta om de åtgärder som kommer att vidtas på våra kanaler i sociala medier och här på webbplatsen (se menypunkten ”Herz goes Green” under ”Företag”).

Modern-Work – en arbetsplats för familjechefer

Vi har alla egna erfarenheter av det – att försöka balansera familjelivet med arbetslivet är en av vår tids stora utmaningar. Flexibilitet är ett nyckelord som ofta används i samband med denna utmaning. Både företag och deras medarbetare ställs inför problemet att förena de dagliga utmaningarna med andras förväntningar. Och det är just denna utmaning som vi har tagit oss an, för i dessa tider av personalbrist är det ännu viktigare att möjliggöra flexibilitet för medarbetarna. Då får medarbetarna tryggheten av en arbetsplats och en lön, samtidigt som det blir möjligt för företaget att effektivt använda sina personalresurser för att uppnå sina affärsmål.

Resultatet? En win-win-situation. Efter att ha undersökt möjligheterna på våra orter utvecklade vi ett koncept för att kunna erbjuda arbetsplatser som kan tillmötesgå medarbetarnas behov. Oavsett om det rör sig om nyblivna föräldrar som behöver en viss flexibilitet för att ta hand om barnen eller om personer som vårdar äldre familjemedlemmar – våra Modern-Work-arbetsplatser erbjuder en möjlighet att anpassa närvarotiderna efter egna behov.  Hittills har vi upprättat sex sådana arbetsplatser. Hälften av dem har redan tillsatts med kollegor som tacksamt tog emot erbjudandet.

Vi är glada att kunna ta ytterligare ett steg mot balans mellan arbete och fritid med Modern-Work-arbetsplatserna och därmed återaktivera potentiellt oanvända personalresurser.

Framgångsrik utbyggnad av bestående solcellssystem

För ett par dagar sedan påbörjades den sedan länge planerade utbyggnaden av solcellssystemet på taket på vår Bendelbach-anläggning i Epfendorf, Tyskland. Beslutet att göra denna investering fattades för länge sedan men på grund av solpanelernas låga tillgänglighet krävdes några månaders tålamod. Nu var det äntligen dags och det nya solcellssystemet med en peak-effekt på 140 kW har monterats av en specialistfirma. Det innebär att volymen för solcellssystemen på våra anläggningar har ökat till en sammanlagd effekt på ca 240 kW.

Men det ska inte sluta där. I början av året tog projektet ”Herz goes Green” fart och vi räknar med att fler investeringar för en hållbar framtid kommer att göras.

Modernisering av framkallningsteknik

Redan för över ett år sedan fattades beslutet att investera i en modern, ny framkallningslinje. Den tidigare anläggningen får nu efter över 20 år gå i välförtjänt pension och ersätts av en modern anläggning från märket Schmid. Herz använder sedan länge anläggningar från denna tillverkare från Freudenstadt, Tyskland, som är känd för sina pålitliga produkter. Därför är det knappast någon överraskning att även den tidigare anläggningen också kom från Schmid och att det nu alltså har skett ett märkestroget generationsskifte. Den nya anläggningen består av två framkallningskammare och är självklart utrustad med modern styrteknik. Redan innan bytet introducerades medarbetarna på avdelningen till den nya styrtekniken. Därför kunde den nya anläggningen användas med full kapacitet i tvåskiftsarbete redan från början.