Modern-Work – en arbetsplats för familjechefer

Vi har alla egna erfarenheter av det – att försöka balansera familjelivet med arbetslivet är en av vår tids stora utmaningar. Flexibilitet är ett nyckelord som ofta används i samband med denna utmaning. Både företag och deras medarbetare ställs inför problemet att förena de dagliga utmaningarna med andras förväntningar. Och det är just denna utmaning som vi har tagit oss an, för i dessa tider av personalbrist är det ännu viktigare att möjliggöra flexibilitet för medarbetarna. Då får medarbetarna tryggheten av en arbetsplats och en lön, samtidigt som det blir möjligt för företaget att effektivt använda sina personalresurser för att uppnå sina affärsmål.

Resultatet? En win-win-situation. Efter att ha undersökt möjligheterna på våra orter utvecklade vi ett koncept för att kunna erbjuda arbetsplatser som kan tillmötesgå medarbetarnas behov. Oavsett om det rör sig om nyblivna föräldrar som behöver en viss flexibilitet för att ta hand om barnen eller om personer som vårdar äldre familjemedlemmar – våra Modern-Work-arbetsplatser erbjuder en möjlighet att anpassa närvarotiderna efter egna behov.  Hittills har vi upprättat sex sådana arbetsplatser. Hälften av dem har redan tillsatts med kollegor som tacksamt tog emot erbjudandet.

Vi är glada att kunna ta ytterligare ett steg mot balans mellan arbete och fritid med Modern-Work-arbetsplatserna och därmed återaktivera potentiellt oanvända personalresurser.