Efter 15 år kom avskedet…

När året nu går mot sitt slut kommer även en 15-årig epok hos Ätztechnik Herz gå till ända. Harald Müller-Josten, företagets mångårige produktionschef och innovatör, beviljades nämligen en välförtjänt pensionering av vd:n Steffen Herz. Müller-Josten var under många år den person man vände sig till, både från externt och internt håll, när man ville diskutera vad som var tekniskt möjligt och ibland till och med verkade omöjligt när det gällde produktion med etsningsteknik. Hans fokus låg alltid på att ta sig an kundernas krav som utmaningar och om möjligt förverkliga dem. På senare år har hans innovationsförmåga haft stort inflytande på vidareutvecklingen av Ätztechnik Herz. Herz uttryckte sin tacksamhet å alla kollegors vägnar, bland annat för detta speciella engagemang. På Müller-Jostens begäran gick ledningen med på att hålla avskedsceremonin utomhus med tillräckliga avstånd på grund av coronapandemin – men med alla anställda. Personalen, varav många är gamla bekanta, tog tillfället i akt att ta farväl av Müller-Josten med många lyckönskningar och naturligtvis presenter trots de vintriga temperaturerna.

Vi önskar Müller-Josten all lycka till i det nya kapitlet i hans liv med många fina cykelturer och promenader i naturen. Vi hoppas att han ibland tänker tillbaka på den underbara tid han tillbringade med Herz-teamet när han sitter i solen hemma i Baden med ett glas vin i handen.