Herz goes Green – ett nytt mål för 2023 och långt framöver.

Redan i februari ägde det årliga kickoff-mötet rum för Herz ledning. Utöver rapporter om föregående år handlade mötet framför allt om framtiden och mål för det nya affärsåret. Medan fokus tidigare år till stor del har legat på försäljnings- och processtekniska mål, kommer vi under 2023 också att starta ett stort hållbarhetsprojekt.

Herz goes Green – som projektet heter – är ett mångårigt projekt med målet att fortsätta att främja hållbarhet i verksamheten och därmed förbättra vårt miljöavtryck. Den nya projektledningen definierar för närvarande fortfarande målen i detalj, men vi ber redan nu alla våra medarbetare att komma med förslag för miljörelevanta åtgärder. Som vi alla vet kommer vissa åtgärder att gå snabbare medan andra måste implementeras över en längre tidsperiod. Att definiera åtgärderna närmare och skapa en prioriteringslista kommer att vara projektgruppens uppdrag från och med maj. Vi ser fram emot era många idéer och naturligtvis också emot att berätta om de åtgärder som kommer att vidtas på våra kanaler i sociala medier och här på webbplatsen (se menypunkten ”Herz goes Green” under ”Företag”).