Herz goes Green – et nyt mål for 2023 og mange år fremover.

Allerede i februar afholdt Herz-ledelsen sit årlige kickoff-møde. Ud over rapporterne om det forgangne år handlede det især om planer og mål for det nye regnskabsår. Tidligere var der mest fokus på salg og processer, men i 2023 står blandt andet et stort bæredygtighedhedsprojekt i centrum.

Herz goes green – sådan hedder det – er et flerårigt projekt, og målet er fortsat at fremme virksomhedens bæredygtighed og tilsvarende forbedre det økologiske fodaftryk. Mens den nye projektledelse i øjeblikket er i gang med at definere den præcise målsætning, anmoder vi allerede nu alle vores medarbejdere om at komme med forslag til nye tiltag. Alle er klar over, at nogle tiltag kan implementeres hurtigt, mens andre har brug for længere tid. Fra maj er det projektteamets opgave at definere tidsrammerne og at udarbejde en prioriteret liste. Vi ser frem til de mange ideer, og vi kommer selvfølgelig til at skrive om de udvalgte tiltag på vores socialmedia-kanaler og her på hjemmesiden (se faneblad „Herz goes Green“ i området „Virksomhed“).