Opdatering fra vores miljøbeskyttelsesprojekter

Til tørring af vores produktionsaffald bruger vi tørreapparater med varmepumpeteknik. Disse understøttes nu af et ca. 30 KW fotovoltaisk anlæg. Denne foranstaltning giver os mulighed for at reducere brug af ekstern strøm med 50 %. Derudover kan vi fra 2022 udnytte den overskudsvarme, som vores tørreapparater genererer, til at opvarme vores lagerhal og dermed erstatte et gammelt oliefyr. Vi kan således forbedre vores Co2 regnskab endnu mere.

Vi har altid sat ambitiøse mål for vores miljøbeskyttelse. I mange år har vi arbejdet med at nedsætte vores økologiske fodaftryk yderligere. I den forbindelse har vi haft et særligt fokus på klimabeskyttelse, cirkulær økonomi og bæredygtig omgang med vand som ressource. Vi er ikke kun et forbillede inden for ætseteknik. Også vores miljøbeskyttelse har i langt tid været forbilledlig.