ELEKTRONIK

Inom elindustrin används finstrukturerade formetsade delar från Herz i stor utsträckning. Både i små och stora serier. Vi kan till exempel förse avskärmningshöljen med etsade bockkanter – vilket gör att de kan böjas exakt utan specialverktyg och utan biprodukter. Tack vare de låga verktygskostnaderna lönar sig etsdelar från Herz dessutom för invecklade leadframes.