Vi är öppna för alla branscher och idéer. Fråga hellre vad vi inte gör.

Steffen Herz – VD