Uppdatering av våra miljöskyddsprojekt

För att torka vårt produktionsspill använder vi torkutrustning med värmepumpsteknik som sedan nyligen av en solcellsanläggning på ca 30 kW. Denna åtgärd har gjort det möjligt för oss att reducera vår externa strömförbrukning med 50 %. Därutöver kommer frånvärmen som genereras av torkutrustningen från 2022 att värma upp vår lagerhall och därigenom ersätta den gamla oljeuppvärmningen. Därmed kan vi förbättra vårt koldioxidsaldo ytterligare. Vi har alltid satt upp ambitiösa miljöskyddsmål. Sedan många år arbetar vi redan med att minska vårt ekologiska fotavtryck. I samband med detta har haft särskilt fokus på klimatskydd, cirkulär ekonomi och en varsam hantering av vattenresurser. Vi är inte bara förebilder inom etsteknik utan även vårt miljöskyddsarbete är sedan länge föredömligt.