Inlägg av Tobias Wagner

Experimentvärldarna Rottweil – Tillsammans skapar vi aktivt vår regions framtid

Att introducera barn och ungdomar för arbetslivets teman, vidareutveckla inlärningsmognaden och därmed främja den kommande generationen kvalificerad arbetskraft hos regionens företag – det är målet för experimentvärldarna Rottweil. Att främja nya förmågor och därigenom också säkra företagens framtid med kvalificerad personal är även ett mål för oss. Det ligger därför nära till hands för oss […]

Herz goes Green – ett nytt mål för 2023 och långt framöver.

Redan i februari ägde det årliga kickoff-mötet rum för Herz ledning. Utöver rapporter om föregående år handlade mötet framför allt om framtiden och mål för det nya affärsåret. Medan fokus tidigare år till stor del har legat på försäljnings- och processtekniska mål, kommer vi under 2023 också att starta ett stort hållbarhetsprojekt. Herz goes Green […]

Modern-Work – en arbetsplats för familjechefer

Vi har alla egna erfarenheter av det – att försöka balansera familjelivet med arbetslivet är en av vår tids stora utmaningar. Flexibilitet är ett nyckelord som ofta används i samband med denna utmaning. Både företag och deras medarbetare ställs inför problemet att förena de dagliga utmaningarna med andras förväntningar. Och det är just denna utmaning […]

Framgångsrik utbyggnad av bestående solcellssystem

För ett par dagar sedan påbörjades den sedan länge planerade utbyggnaden av solcellssystemet på taket på vår Bendelbach-anläggning i Epfendorf, Tyskland. Beslutet att göra denna investering fattades för länge sedan men på grund av solpanelernas låga tillgänglighet krävdes några månaders tålamod. Nu var det äntligen dags och det nya solcellssystemet med en peak-effekt på 140 kW […]

Modernisering av framkallningsteknik

Redan för över ett år sedan fattades beslutet att investera i en modern, ny framkallningslinje. Den tidigare anläggningen får nu efter över 20 år gå i välförtjänt pension och ersätts av en modern anläggning från märket Schmid. Herz använder sedan länge anläggningar från denna tillverkare från Freudenstadt, Tyskland, som är känd för sina pålitliga produkter. Därför […]

Hannovermässan 2022 – ett kärt återseende efter en lång paus

I slutet av maj var det äntligen dags igen. Efter att den välkända Hannovermässan ställts in två år i rad på grund av pandemin kunde en fysisk mässa äntligen äga rum på nytt 2022. En möjlighet för många utställare att presentera sig själva samt sina produkter och tekniska lösningar. Många, framför allt små och medelstora […]

Efter 15 år kom avskedet…

När året nu går mot sitt slut kommer även en 15-årig epok hos Ätztechnik Herz gå till ända. Harald Müller-Josten, företagets mångårige produktionschef och innovatör, beviljades nämligen en välförtjänt pensionering av vd:n Steffen Herz. Müller-Josten var under många år den person man vände sig till, både från externt och internt håll, när man ville diskutera […]

Uppdatering av våra miljöskyddsprojekt

För att torka vårt produktionsspill använder vi torkutrustning med värmepumpsteknik som sedan nyligen av en solcellsanläggning på ca 30 kW. Denna åtgärd har gjort det möjligt för oss att reducera vår externa strömförbrukning med 50 %. Därutöver kommer frånvärmen som genereras av torkutrustningen från 2022 att värma upp vår lagerhall och därigenom ersätta den gamla […]